Tilikausi Lisää ennuste Piilota ennuste T-2 T-1 T T+1 T+2 T+3
Tilikauden pituus (kk)
Liikevaihto
Liikevaihdon muutos % (+/-) {[{ form.changesales( form.turnover_min1, form.turnover_min2, form.fylength_min1, form.fylength_min2 ) }]} {[{ form.changesales( form.turnover_current, form.turnover_min1, form.fylength_current, form.fylength_min1 ) }]} {[{ form.changesales( form.turnover_plus1, form.turnover_current, form.fylength_plus1, form.fylength_current ) }]} {[{ form.changesales( form.turnover_plus2, form.turnover_plus1, form.fylength_plus2, form.fylength_plus1 ) }]} {[{ form.changesales( form.turnover_plus3, form.turnover_plus2, form.fylength_plus3, form.fylength_plus2 ) }]}
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan tuotot yhteensä {[{form.totopincome(form.turnover_min2, form.otheropincome_min2)}]} {[{form.totopincome(form.turnover_min1, form.otheropincome_min1)}]} {[{form.totopincome(form.turnover_current, form.otheropincome_current)}]} {[{form.totopincome(form.turnover_plus1, form.otheropincome_plus1)}]} {[{form.totopincome(form.turnover_plus2, form.otheropincome_plus2)}]} {[{form.totopincome(form.turnover_plus3, form.otheropincome_plus3)}]}
Aine ja tarvikekäyttö
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut sekä laskennallinen palkkakorjaus
Liiketoiminnan muut kulut
Valmistevaraston lisäys / vähennys (+/-)
Käyttökate {[{ form.ebitda( form.turnover_min2, form.otheropincome_min2, form.matequipment_min2, form.extservices_min2, form.persrepexpenses_min2, form.otheropexpenses_min2, form.prodinv_min2 ) }]} {[{ form.ebitda( form.turnover_min1, form.otheropincome_min1, form.matequipment_min1, form.extservices_min1, form.persrepexpenses_min1, form.otheropexpenses_min1, form.prodinv_min1 ) }]} {[{ form.ebitda( form.turnover_current, form.otheropincome_current, form.matequipment_current, form.extservices_current, form.persrepexpenses_current, form.otheropexpenses_current, form.prodinv_current ) }]} {[{ form.ebitda( form.turnover_plus1, form.otheropincome_plus1, form.matequipment_plus1, form.extservices_plus1, form.persrepexpenses_plus1, form.otheropexpenses_plus1, form.prodinv_plus1 ) }]} {[{ form.ebitda( form.turnover_plus2, form.otheropincome_plus2, form.matequipment_plus2, form.extservices_plus2, form.persrepexpenses_plus2, form.otheropexpenses_plus2, form.prodinv_plus2 ) }]} {[{ form.ebitda( form.turnover_plus3, form.otheropincome_plus3, form.matequipment_plus3, form.extservices_plus3, form.persrepexpenses_plus3, form.otheropexpenses_plus3, form.prodinv_plus3 ) }]}
Käyttökate % {[{ form.ebitdapc( form.ebitda( form.turnover_min2, form.otheropincome_min2, form.matequipment_min2, form.extservices_min2, form.persrepexpenses_min2, form.otheropexpenses_min2, form.prodinv_min2 ), form.totopincome( form.turnover_min2, form.otheropincome_min2 ) ) }]} {[{ form.ebitdapc( form.ebitda( form.turnover_min1, form.otheropincome_min1, form.matequipment_min1, form.extservices_min1, form.persrepexpenses_min1, form.otheropexpenses_min1, form.prodinv_min1 ), form.totopincome( form.turnover_min1, form.otheropincome_min1 ) ) }]} {[{ form.ebitdapc( form.ebitda( form.turnover_current, form.otheropincome_current, form.matequipment_current, form.extservices_current, form.persrepexpenses_current, form.otheropexpenses_current, form.prodinv_current ), form.totopincome( form.turnover_current, form.otheropincome_current ) ) }]} {[{ form.ebitdapc( form.ebitda( form.turnover_plus1, form.otheropincome_plus1, form.matequipment_plus1, form.extservices_plus1, form.persrepexpenses_plus1, form.otheropexpenses_plus1, form.prodinv_plus1 ), form.totopincome( form.turnover_plus1, form.otheropincome_plus1 ) ) }]} {[{ form.ebitdapc( form.ebitda( form.turnover_plus2, form.otheropincome_plus2, form.matequipment_plus2, form.extservices_plus2, form.persrepexpenses_plus2, form.otheropexpenses_plus2, form.prodinv_plus2 ), form.totopincome( form.turnover_plus2, form.otheropincome_plus2 ) ) }]} {[{ form.ebitdapc( form.ebitda( form.turnover_plus3, form.otheropincome_plus3, form.matequipment_plus3, form.extservices_plus3, form.persrepexpenses_plus3, form.otheropexpenses_plus3, form.prodinv_plus3 ), form.totopincome( form.turnover_plus3, form.otheropincome_plus3 ) ) }]}
Käyttökatteeseen perustuva tuottoarvo {[{form.ebitdaret_past()}]} {[{form.ebitdaret_future()}]}

Yrityksesi arvon määrittely laskurilla

Yrityksen tilinpäätökset kertovat menneestä ajasta. Historiallinen tuotto eli kannattavuus ei ole tae tulevista tuotoista.

Nyrkkisääntönä on, että ostajan pitää pystyä maksamaan kauppahinta (tai ainakin siihen otetut velat) 2–5 vuoden tuotoilla.

Arvonmäärityslaskuri on suunniteltu vakiintuneessa vaiheessa olevien pienten yritysten laskennallisen tuottoarvon hahmottamiseen. Ostajana on tällöin yksityishenkilön tai -henkilöiden perustama yritys. Laskurissa ei oteta kantaa yrityksen tase-erien mahdolliseen vaikutukseen kauppahintaan.

Laskurin avulla voit karkealla tasolla arvioida, mikä yrityksesi käyttökatteeseen perustuva tuottoarvo olisi historiatietojen perusteella. Huomioithan, että käyttökatteeseen perustuvan tuottoarvon laskennassa poistot, rahoituserät ja verot jäävät laskelman ulkopuolelle.

Jos laskurin antama arvo alittaa omat odotuksesi, voit ennusteosion avulla arvioida, paljonko yrityksesi liikevaihdon pitäisi kasvaa tai kannattavuuden parantua tavoitearvoon päästäksesi.

Mikäli ero tavoitteeseesi on huomattava, kannattaa sinun käynnistää yrityksessäsi kehittämistoimia. Voit käyttää niissä apunasi vaikkapa ELY-keskusten palveluja.

Otathan huomioon, ettei laskurin antama arvio yrityksesi arvosta sido Finnveraa tai muita osapuolia, eikä se ole tae yrityskaupan minimihinnasta. Käytä aina lopulliseen hinnanmääritykseen ulkopuolisten asiantuntijoiden apua.